Jak prowadzić działalność odpłatną w NGO? [napisy CC]

Jak prowadzić działalność odpłatną w NGO? [napisy CC]

Posted by


Witam państwa serdecznie. Nazywam się Joanna Krasnodębska, widzę trochę znajomych twarzy. Bardzo się cieszę. Ze mną jest Alina Gałązka. Dzień dobry państwu. Taki mamy podział, że ja państwu trochę teorii wyłożę lub podyskutuję z państwem na temat teorii dotyczącej odpłatnej działalności pożytku publicznego. A Alina będzie się dzieliła praktyczną stroną tejże działalności. Będzie państwu opowiadała jako praktyk o odpłatnej działalności pożytku publicznego. Obie pracujemy w Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Ja reprezentuję Stowarzyszenie Boris. [Alina Gałązka] Ja Stowarzyszenie Klon/Jawor. [Joanna Krasnodębska] Ale Alina dzisiaj będzie raczej posługiwała się przykładem innej organizacji, w której działa. [Alina Gałązka] Tak, Stowarzyszenie Komuna Otwock, które prowadzi miejsce Komuna Warszawa, taki teatr. I od wielu lat prowadzimy już działalność odpłatną pożytku publicznego. [Joanna Krasnodębska] Drodzy państwo, czemu organizacje pozarządowe, waszym zdaniem, sięgają po działalność odpłatną? [Głos z sali] Żeby pozyskać środki. [Głos z sali] Można szybciej zebrać pieniądze. [Joanna Krasnodębska] Żeby pozyskać środki, żeby szybciej zebrać pieniądze. [Głos z sali] Żeby mieć na działania, które nie są finansowane z innych źródeł. [Joanna Krasnodębska] Żeby mieć środki, które nie są chwilowo, bądź długoterminowo finansowane z innych źródeł. [Głos z sali] Realizować programy, zadania. Bo czasami po prostu w ramach naszej działalności mamy jakiś produkt. Jak ja się zajmuję działalnością kulturalną, artystyczną i mamy, na przykład spektakl teatralny. Żeby ten spektakl, który jest, dotyczący misji, fundacji, wszystkiego, mógł być eksploatowany, to działalność odpłatna jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. Nawet nie gospodarcza, tylko właśnie odpłatna. [Joanna Krasnodębska] OK. Jakieś jeszcze motywy? [Głos z sali] Czasami jest to jedyna forma współpracy. Tak jak współpracowaliśmy z policją, to oni nie mogli nam dać dotacji. Chcieli, żebyśmy z nimi współpracowali. I działalność odpłatna też była jedynym rozwiązaniem. [Joanna Krasnodębska] Tak, znaczy ja bym chciała chwilę ten wątek pociągnąć. Padły tutaj takie sformułowania, żeby zdobyć środki na działania, przy których nie korzystamy z innych źródeł albo są niedofinansowane. Inne źródła rozumiem, nie zdobyliśmy na to pieniędzy, na przykład w konkursach, czy nie zdobyliśmy na to małego grantu. I chcemy po prostu, żeby ludzie, którzy mogą skorzystać z naszej oferty po prostu za to zapłacili, i w ten sposób ją sfinansowali. Czyli jakby traktujemy te wpłaty uczestników jako dodatkowe źródło przychodów po prostu. Czyli pieniędzy, które do organizacji wpływają. Natomiast tutaj jest, często takim motywem pierwszym lub jednym z pierwszych, jest też kwestia, że zaczynamy współpracować z jakąś instytucją niepubliczną albo też publiczną i ktoś po prostu chce kupić od nas usługi. Nie chce, żebyśmy napisali wniosek dotacyjny, na podstawie którego on nam przyzna bądź nie przyzna dotację, tylko chce zakupić od nas pewnego rodzaju produkt, bądź usługę. I wtedy my możemy to zrobić tylko wtedy, jeżeli prowadzimy działalność odpłatną, bądź jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą. Wiadomo, że działalność gospodarcza jest trudniejsza dla organizacji. Chociażby z tego powodu, że wymaga pewnych formalności, żeby rozpocząć jej prowadzenie, dużo bardziej skomplikowanych niż działalność odpłatna. I dlatego organizacje często decydują się też na prowadzenie działalności odpłatnej. Z tego powodu, że odkrywają nową możliwość nie tylko finansowania działań poprzez granty, ale także, że ktoś może być tak zainteresowany naszą działalnością, że kupi od nas produkt bądź usługę. Dobrze, drodzy państwo, to przejdźmy do takich podstaw tej działalności. Bo jest kilka ważnych rzeczy, które państwo musicie wiedzieć o działalności odpłatnej, która wydaje się być dużo prostsza niż działalność gospodarcza, ale wiąże się ze spełnieniem pewnych warunków. I też wymaga bardzo dużej uwagi od osób, które zarządzają organizacją, tak żeby w tej działalności się nie pogubić i żeby ona była prowadzona w sposób prawidłowy. Po pierwsze to, co trzeba bardzo dobrze zrozumieć to to, że działalność odpłatna jest działalnością, którą organizacja prowadzi w sferze pożytku publicznego. Dlatego nazywamy ją działalnością odpłatną pożytku publicznego. I teraz proszę mi powiedzieć, czy państwo prowadzicie działalność pożytku publicznego, czy nie? [Głos z sali] Tak. [Joanna Krasnodębska] A skąd to wiecie? [Głos z sali] Z ustawy. [Joanna Krasnodębska] Z czego? [Głos z sali] Z ustawy. [Joanna Krasnodębska] Z ustawy. Fundacje i stowarzyszenia prowadzą działalność pożytku publicznego. OK, mogą prowadzić działalność pożytku publicznego i w większości prowadzą. A gdzie jest ta wasza działalność pożytku publicznego, którą wy prowadzicie zapisana? [Głos z sali] W KRS-ie. [Joanna Krasnodębska] W KRS-ie. A wcześniej? [Głos z sali] W statucie. [Joanna Krasnodębska] W statucie. Ci, co mają KRS, to składają statut do KRS-u, a ci co nie mają KRS-u, czyli są organizacjami, na przykład stowarzyszeniami prostymi, w tym KRS-ie nie figurują. W związku z tym mają swoje statutu regulaminy i tam. Czyli państwo decydując się na prowadzenie jakiejś działalności opisujecie ją w statucie. To teraz mi powiedzcie jakie to są punkty, gdzie wy tam to opisujecie? Jak to się nazywa? [Głos z sali] W statucie? [Joanna Krasnodębska] Jeszcze raz? W statucie. [Głos z sali] Działalność. Zadania. [Joanna Krasnodębska] Zadania. A wcześniej? [Głos z sali] Cele. [Joanna Krasnodębska] Czyli najczęściej to się nazywa cele i sposoby ich realizacji. Czyli mam często napisane tak celem mojej organizacji jest prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców Warszawy, może tak być, tak? Moja działalność jest realizowana poprzez organizowanie spektakli, wymianę doświadczeń, coś tam jeszcze. I teraz tak, to jest wasza działalność zapisana w statucie, i skąd wy wiecie, że to jest działalność pożytku publicznego? Bo co musicie zrobić, żeby się tego dowiedzieć? [Głosy z sali] Są odpowiednie dokumenty. [Joanna Krasnodębska] Musicie sprawdzić czy to, co opisaliście w tym statucie, mieści się gdzie? [Głos z sali] W ustawie. [Joanna Krasnodębska] W ustawie? Tak, w zadaniach ze sfery pożytku publicznego. No i teraz oczywiście można by było powiedzieć, że w zasadzie 99% organizacji działa w sferze pożytku publicznego. Bo sfera pożytku publicznego powstała później niż powstały organizacje. Dzięki temu zawiera 33 zadania. I praktycznie każdy z nas jest w stanie swoją działalność tam odnaleźć. Tym bardziej, że te sfery są zapisane w sposób bardzo ogólny. Czyli na przykład działalność kulturalna albo działalność na rzecz mniejszości narodowych. Tak że każdy się odnajdzie w jednym bądź w kilku sferach w zależności jak to ma zapisane w statucie. W związku z tym już wiemy, że po pierwsze nasza działalność musi być prowadzona w sferze pożytku publicznego. Ale nie w całej sferze tylko w tej, którą mamy wpisaną w statucie, tak. Czyli w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego robimy to, co mamy zapisane w statucie. Czyli to, co zapisujemy w statucie. I często pierwsze pytanie, które pada, tak ogólnie, to jest: No to w związku z tym co ja mogę robić, co ja mogę robić w tej działalności odpłatnej? No ja zawsze odpowiadam, to zajrzyj do sposobów realizacji, które masz zapisane w statucie i to, co tam masz zapisane, jeśli jest pożytkiem publicznym, a już wyjaśniliśmy, że w zasadzie jest, to wszystko to możesz wykonywać w sposób odpłatny. [Głos z sali] Ja to widzę trochę z drugiej strony, jakie mamy kompetencje, jakie mamy możliwości, jakie mamy zasoby. I wtedy raczej nie sprawdzamy co możemy zrobić, ale co my możemy, jakie mamy możliwości. [Joanna Krasnodębska] Ja bym powiedziała, że chyba to trzeba połączyć razem. To znaczy, po pierwsze, możemy, musimy sprawdzić, ja mówiłam, to co możemy robić, czyli ja nie mogę robić nic innego, co nie mam zapisane w statucie. Po drugie z tej działalności, którą mogę robić, wybieram to, w której mam największe kompetencje, zasoby, możliwości, łatwość, pomysł i tak dalej. Czyli jakby spotykamy te dwie… [Głos z sali] To, co ludzie będą chcieli płacić, po prostu. [Joanna Krasnodębska] Tak, czyli co ja mogę sprzedać, a druga jest, za co ludzie będą chcieli płacić. Co ja mogę dobrze jakby sprzedać. I teraz kolejna rzecz, to jest… Być może jesteśmy w takim gronie organizacji, które dosyć pewnie świadomie działają, ale ja prowadzę różne zajęcia. I często osoby się mnie pytają… To słowo wynagrodzenie jest takim słowem mylącym. Czyli mówią: Dobrze, to jak ja płace komuś wynagrodzenie, to to oznacza, że to jest działalność odpłatna? No nie. To wynagrodzenie jest użyte tu niefortunnie. Wynagrodzenie, to rzeczywiście w polskim języku takim potocznym, który stosujemy to jest jak ja komuś za coś płacę. Natomiast tutaj chodzi o opłatę, którą ja pobieram od kogoś, kto chce ode mnie kupić produkt bądź usługę. Czyli to wynagrodzenie państwo rozumiecie jako opłatę. Czyli mówiąc najogólniej działalność odpłatna, to jest taka działalność, w której ja po prostu sprzedaję komuś swój produkt albo swoją usługę. [Głos z sali nr 1] Czyli przychód nie wynagrodzenie? [Głos z sali nr 2] Nie, bo to jest organizacja pozarządowa i pobiera wynagrodzenia. [Joanna Krasnodębska] Opłata, opłata. To jest po prostu. [Głos z sali nr 2] Od swojej działalności, to my pobieramy wynagrodzenie. [Joanna Krasnodębska] Państwo pobieracie opłatę. Żeby już nie mylić, to pobieramy opłatę. Pobieramy opłatę za te, można to też powiedzieć, że to jest przychód, ale ja wiem, że w sferach pozafinansowych słowo przychód, jest słowem trudnym, więc opłata jest bardziej takim słowem, które bardziej do nas dociera. Ustawa mówi jeszcze o tym, że działalnością odpłatną może być też sprzedaż przedmiotów, darowizn. I czy ktoś z państwa ma praktykę w tym względzie? [Głos z sali] A sklep charytatywny, to to będzie? [Joanna Krasnodębska] To działalność gospodarcza raczej. No często jest tak w opisach… [Głos z sali] A loteria jest? [Joanna Krasnodębska] Nie, loteria to jest zupełnie coś innego. Sprzedaż przedmiotów, darowizn. Państwo otrzymujecie 30 tysięcy pluszowych misiów, które sprzedajecie. Albo ktoś da buty, albo ktoś wam da samochód i go sprzedacie, bo go nie potrzebujecie wcale. To to jest sprzedaż przedmiotów, darowizn. I jeszcze jedna kwestia… [Głos z sali] To też będzie w ramach działalności odpłatnej wtedy? Tak, no tak mówi ustawa. W ramach działalności odpłatnej. Ja może na końcu będę mówić o różnych wątpliwościach, które my mamy, jako osoby doradzające, z tą sprzedażą przedmiotów darowizn. [Głos z sali] Tak mówi ustawa, a co mówi fiskus na to? [Joanna Krasnodębska] Tak mówi ustawa, że to może być, natomiast to jest trudne. Z punktu widzenia tego, że ta działalność, którą my prowadzimy, działalność odpłatna pożytku publicznego, nie może być dochodowa, do czego zaraz dojdziemy. I mamy sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie. I tu mamy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, integracji, reintegracji zawodowej, społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Czyli to jest sprzedaż przedmiotów wytworzonych lub towarów świadczonych przez… Następujące grupy jakby są wymienione przez te dwie ustawy. Czyli mamy bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych. Państwo jakby macie prezentację, więc ja może nie będę tak już szczegółowo wymieniać tych czterech czy pięciu slajdów, które mam z tymi grupami zawodowymi. Ale to są grupy wymieniane w tych dwóch ustawach. Czyli gdybym się miała posłużyć tutaj przykładem, opiekuję się na przykład… prowadzę działalność reintegracji zawodowej na rzecz osób niewidomych, albo słabowidzących. I na przykład uruchamiamy masaże prowadzone przez te osoby niewidome, zatrudniając jakby te osoby w ramach działalności odpłatnej. Oczywiście nie byłoby naszych ustaw, gdyby nie było jakichś wykluczeń. Czyli jeżeli państwo zdecydujecie się na prowadzenie akurat tego rodzaju działalności odpłatnej, mamy tutaj ważne informacje, na które musicie państwo zwrócić uwagę. Że nie możecie prowadzić działalności odpłatnej, jeśli osoby te korzystają z zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty, renty z tytułu niezdolności, emerytury i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Czyli gdybyście państwo zdecydowali się na prowadzenie takich masaży, trzeba by było dokładnie sprawdzić jaka jest sytuacja tej osoby. W tym wypadku akurat z niepełnosprawnością, którą ja wymieniłam w tym przykładzie. Jaka jest jej sytuacja, czy ona nie korzysta z któregoś z tych świadczeń, żeby móc tę działalność odpłatną prowadzić. [Joanna Krasnodębska] Dodałabym jeszcze tę zasadę, o której mówiłam na początku, że taka działalność na rzecz reintegracji zawodowej tych osób, reintegracji zawodowej i społecznej, musiałaby znaleźć się też w zapisach pani statutu. Bo nie może być tak, że my sobie zapiszemy działalność kulturalną, a nagle tu fiu i będziemy robić masaże prowadzone przez masażystów, którzy są niewidomi. Więc, no tu zawsze pamiętajcie państwo, że my w ogóle wszystko, co możemy robić, to jest to, co jest zapisane w statucie. Zawsze i bez jakichkolwiek w ogóle tutaj wyjątków. Tak samo jak o granty startujemy na te rzeczy, które mamy zapisane w statucie, tak samo jest tutaj. No i super, jest wszystko bardzo pięknie i fajnie, tylko w zasadzie po co nam ta działalność gospodarcza? Jaka jest różnica? Bo jeżeli my mamy działalność odpłatną, to po co ta działalność gospodarcza organizacjom pozarządowym? Ja widzę takie dwie podstawowe rzeczy. Jedno państwo wymieniliście, czyli jak w zasadach prowadzenia działalności, za chwilę o tym powiemy, będę mówiła o tym, że ta działalność jest niedochodowa. Działalność odpłatna pożytku publicznego, państwo nie możecie mieć z niej dochodu. Czyli mówiąc takim potocznym językiem, albo na zero, albo na minusie. Ja państwu na minusie nie życzę. bo z minusem, to jest zawsze kłopot. Potem ten minus trzeba z czegoś pokryć, nie bardzo wiadomo z czego. Natomiast na zero. Państwo zawsze wychodzicie na zero na tej działalności. Czyli nie może być dochodu. W ustawie nawet zlikwidowane zostało słowo “dochód”, co powoduje też pewne kłopoty ze sprzedażą przedmiotów darowizn. To jest jedna rzecz. Czyli to jest działalność niedochodowa. A druga, to jest taka, że nas ogranicza tutaj statut. Natomiast jeśli chodzi o działalność gospodarczą, państwo prowadząc świetlicę środowiskową sobie możecie w działalności gospodarczej wpisać produkowanie kiełbasy. Nikt wam tego nie zabroni, macie swobodę działalności gospodarczej, możecie robić wszystko Oczywiście, żeby coś robić trzeba to zgłosić do sądu i zarejestrować. Ale możecie zarejestrować wszystko. Natomiast nas tutaj ogranicza sfera pożytku publicznego i wasz statut. I to są takie dwie podstawowe różnice. I jeszcze dodałabym, z takiej praktyki, to może potem też Alina o tym powie albo panie, które prowadzicie działalność odpłatną, że nie zawsze warto jest wchodzić w działalność odpłatną za wszelką cenę. To znaczy w działalność odpłatną wchodzimy wtedy, kiedy jesteśmy w stanie bardzo łatwo policzyć przychody i koszty tej działalności, i kiedy jesteśmy w stanie przewidzieć te przychody, nie zaskoczą nas nieprzewidziane jakieś sytuacje, które będziemy mieli, w których ciężko będzie nam przyporządkować koszty do przychodów. Czyli kiedy nie możemy okiełznać przychodów. I tutaj ja będę, czego państwu oczywiście życzę, żebyście mieli taką sytuację, żebyście nie mogli okiełznać przychodów w swojej organizacji. Natomiast, no to jest tak, że jeśli ja mam koncert i mam ileś miejsc na widowni, to ja jestem wstanie te przychody przewidzieć. Bo ja mam ileś miejsc i wiem ile mogę sprzedać biletów. Natomiast, jeżeli ja chcę zrobić wystawę, którą ja otwieram i przewiduję sobie, że na tą wystawę, na podstawie mojej statystyki, przyjdzie 100 osób. I ona będzie trwała 3 tygodnie. I przez te 3 tygodnie przyjdzie 100 osób. A nagle mi, kurczę blade, przez 3 dni przyszło 300 osób. To ja nie jestem w stanie okiełznać przychodów z tej działalności. [Joanna Krasnodębska] To jest tak, że tego się nie da tak zrobić… bo przejść z działalności odpłatną na gospodarczą… Oczywiście, jak zwykle wszystko jest zapisane w ustawach, ale praktycznych informacji, jak to zrobić, to tam nie ma. Więc ja się podzielę mniej więcej jak ja uważam, co ja bym zrobiła w takiej sytuacji i tam mam takie dwa wyjścia, jeżeli nas taka sytuacja zastanie. Natomiast oczywiście państwo takiego sposobu nie wyczytacie. Ale zanim do tego dojdę, będziemy też potem takie przykłady mieli w tej prezentacji, to jeszcze o tych zasadach prowadzenia. Oczywiście przychód z tej działalności jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego. Rzadko która organizacja ma część działalności pożytku publicznego, część działalności ma nie pożytku publicznego. Ale tak może być. Więc gdyby tak się zdarzyło, to ten przychód może być przeznaczany tylko na działalność pożytku publicznego. Czyli koszty, które państwo ponosicie w związku z realizacją tego zadania, muszą mieścić się w sferze pożytku publicznego, tak by to można było wytłumaczyć. I teraz tak, pobierane od beneficjentów opłaty, to takie nowo słowo jak weszły fundusze unijne, od waszych klientów, podopiecznych… Beneficjenci, taka nowomowa. Te opłaty nie mogą być wyższe od tego, jakie wynikają z kosztów tej działalności. [Joanna Krasnodębska] Powiedziałabym, i tak i nie. Pani na pewno tak by chciała, żebym tak odpowiedziała, tak i nie. Powiem tak, jak tutaj państwo widzicie są koszty bezpośrednie i pośrednie. Jeżeli ja planuję w swojej działalności odpłatnej wyprodukowanie jednego spektaklu, to ja wszystkie koszty bezpośrednie, no to jest proste, czyli tam aktorzy… Dobrze Alina? Aktorzy i tam reszta towarzystwa, która pracuje nad tym, przepraszam, ja trochę nie z tej branży jestem. No to to są koszty bezpośrednie. Jakieś stroje tam, prawda, i reszta, wszystko, to są koszty bezpośrednie. Ale ja oczywiście mam prawo też przyporządkować do tego spektaklu, tak zwane koszty pośrednie lub tak zwane, jak państwo używacie w grantach, tak zwane koszty obsługi. [Głos z sali] Rozumiem, czyli to będzie sala, czy tam, nie wiem… [Joanna Krasnodębska] Sala, księgowość, czynsz, media, ubezpieczenie, tra ta ta ta. [Głos z sali] Natomiast koszty innego spektaklu, którego stowarzyszenie realizuje w tym samym roku? [Joanna Krasnodębska] Nie bardzo, chyba że… Zaraz do tego wrócę. I teraz tak, jak to powiązać? Znaczy na te koszty pośrednie musicie państwo przyjąć u siebie w organizacji, jakąś metodologię. Czyli to nie może być tak, że… I teraz państwo pytacie: A dlaczego ja nie mogę sobie tak na przykład napisać, że w tym spektaklu to mam czynsz 3 tysiące a w tym 5 tysięcy? No bo tu pan nadmienił, że ustawa swoje, a urząd skarbowy swoje. No urząd skarbowy będzie patrzył, czy ta działalność nie jest dochodowa i czy koszty nie są sztucznie zawyżane po to, żeby ukryć dochód. A po co on chce ten dochód u nas wykryć? Ponieważ jak wykryje u nas dochód, to nic nam nie zrobi, ale każe nam zarejestrować działalność gospodarczą. No tak to wygląda. Więc musi być jakiś logiczny sposób przyporządkowania tych kosztów pośrednich do działalności odpłatnej. I to może się odbyć na przykład w ten sposób, że państwo robicie to procentowo, patrząc na przychody z każdego rodzaju działalności. Czyli przychód z działalności nieodpłatnej mam taki, przychód z działalności odpłatnej mam taki, na przykład na podstawie poprzedniego roku. I teraz patrzę sobie: ten z nieodpłatnej to było 60% moich przychodów, a ten 40. W związku z tym 40% kosztów ja mogę przyporządkować do tej działalności. A czy to pasuje do pani przykładu? [Głos z sali] Jeżeli jeden spektakl w roku, to tak. Jeżeli więcej, to nie. [Joanna Krasnodębska] Jeżeli jeden spektakl w roku, to moim zdaniem wtedy nie pasuje. [Głos z sali] Jeden spektakl, czy jeden pokaz? [Joanna Krasnodębska] Dobra, a czym to się różni, przepraszam? Musi pani mi wyjaśnić. [Głos z sali] No mamy jeden spektakl pod tytułem „Romeo i Julia” i gramy go 20 razy, czyli 20 pokazów jednego spektaklu. [Alina Gałązka] Borykam się z tym samym problemem dokładnie. My, ponieważ mamy bardzo mało czasu, to tak skrótowo opowiadamy o tej działalności odpłatnej. Ale jest jeszcze jedna taka rzecz, która jest bardzo ważna, czyli właśnie zdefiniowanie, czym ona jest w organizacji. I to można zrobić za pomocą aktu wewnętrznego. Niektóre sądy, niektóre KRS-y żądają, żeby to było zdefiniowane w statucie. Moja organizacja zdefiniowała to tak, że wszystko co robimy jest działalnością odpłatną. Wobec tego wszystkie przychody i koszty są jak gdyby jednym wielkim workiem. Ponieważ my w ogóle nie mamy nieodpłatnych działań. Znaczy po prostu zawsze mamy, nawet minimalne, ale mamy jakieś biletowane rzeczy. Więc w ten sposób, i ponieważ te nasze projekty są jednymi takimi wielkimi programami, no to wszystkie rzeczy, które się składają na ten program, czyli i produkcja i pokazy, czyli i spektakl i pokazy, są naszą działalnością odpłatną. [Głos z sali] To gdybyście prowadzili jakieś projekty, z których nie pobieracie opłat, zajęcia ze szczudeł dla dzieci na podwórkach. [Alina Gałązka] Ale to jak gdyby nie… [Głos z sali] Nie musicie, nie ma obowiązku, tak? [Joanna Krasnodębska] Podjęli decyzję, że tego nie robią. [Alina Gałązka] Że nie robimy tego. [Joanna Krasnodębska] Nie ma takiego obowiązku. Proszę państwa, państwa działalność odpłatna pożytku publicznego, mimo że ona ma takie brzydkie słowo odpłatna, jest dalej państwa działalnością statutową. Czyli to nie jest działalność gospodarcza. Czyli można powiedzieć, że państwo sami decydujecie, czy wasza działalność statutowa będzie w całości odpłatna, choć to może być szokujące, że tak jest. Ale to jest zupełnie prawidłowe. Czy też będzie w całości nieodpłatna, bo też są takie organizacje, które w całości prowadzą działalność z idei nieodpłatną. Lub tak jak ja przytaczałam taki przykład, częściowo prowadzą odpłatną, częściowo nieodpłatną. A jeszcze niektóre prowadzą do tego gospodarczą. [Głos z sali] Jeszcze wrócę na sekundę. Czyli jeżeli cała nasza działalność jest sklasyfikowana jako odpłatna to czy mamy prawo robić projekty, w których nie pobieramy opłat? [Alina Gałązka] Macie. [Joanna Krasnodębska] Tylko wtedy musicie zmienić tą decyzję. [Alina Gałązka] Tak, znaczy zapisać sobie w tym akcie wewnętrznym. Znaczy w statucie i tak my mamy napisane, że my może prowadzić i taką i taką. Zresztą my mamy stary statut jeszcze, wobec tego tam są różne dziwne zapisy. Możemy też prowadzić działalność gospodarczą, według naszego statutu. Znaczy jest to zapisane jako możliwość, a nie jako fakt. Teraz już KRS-y nie pozwalają. Musisz albo prowadzić albo nie prowadzić. Nie mam możliwości zapisania w statucie działalności gospodarczej jako potencjalnej. Ale to jest jak gdyby inny wątek. W każdym razie możesz sobie wydzielić po prostu tę działalność nieodpłatną. I wtedy stosować te algorytmy, o których mówiła Asia. Czyli sobie patrzeć, że ten koszt mojego czynszu czy czegoś, to jest do odpłatnej, a ten koszt do nieodpłatnej. Czyli płacisz 5 tysięcy złotych czynszu, to tysiąc złotych jest na działalność nieodpłatną, 4 tysiące na odpłatną. [Joanna Krasnodębska] Bardzo dużo organizacji dzieli w ten sposób. Dzieli po prostu te koszty. Mówię o kosztach pośrednich. Przyporządkowując część kosztów obsługi całej organizacji do tej działalności. I to jest jak najbardziej prawidłowe. Bo z kolei też pokrywanie całości kosztów obsługi przy prowadzeniu działalności odpłatnej, albo gospodarczej jednocześnie, na przykład z grantów, moim zdaniem, jest nieprawidłowe. Dlatego że jeżeli prowadzicie państwo trzy typy działalności, to każda z tych działalności rodzi koszty obsługi. Więc mamy dwa mechanizmy. Albo w całości dajemy wtedy, kiedy się decydujemy, albo dzielimy to, czyli prowadzimy i taką i taką działalność. I wtedy się na to decydujemy. [Alina Gałązka] Jeszcze chcę powiedzieć taką jedną rzecz, że w przypadku, kiedy na przykład zamówił u nas Teatr Powszechny coś w ramach otwartej Ząbkowskiej, powiedział: Macie na przykład na to 5 tysięcy. I to było wydarzenie plenerowe. To ja wydzieliłam z tej naszej ogólnej działalności odpłatnej taki projekt, który się nazywa Otwarta Ząbkowska. I wtedy te wszystkie koszty, które ponieśliśmy, były równe temu przychodowi 5 tysięcy, który dał nam teatr. Czyli sprzedaliśmy… [Głos z sali] To nie wchodziło w koszty waszej działalności odpłatnej. [Alina Gałązka] Wchodziło, tylko zostało wydzielone, żebym ja miała jasność. Tym się zajmuje księgowy, na szczęście. [Joanna Krasnodębska] Znaczy generalnie możecie państwo wszystkie koszty działalności, jeżeli ona jest jednorodna. Czyli jeżeli wasza działalność polega na produkowaniu spektakli [Alina Gałązka] Wydarzeń kulturalnych. [Joanna Krasnodębska] …to można to włożyć do jednego worka. Lub można sobie częściowo wydzielić, jeśli taka jest potrzeba, tak jak mówiła Alina. Natomiast kiedy my nie możemy wkładać wszystkiego do jednego worka? Kiedy prowadzimy różnego rodzaju działalności, czyli na przykład wydajemy czasopismo i produkujemy spektakle. To są dwa różne worki. I ustawa nam mówi, że nie możemy mieć dochodu na działalności danego rodzaju, tak. [Alina Gałązka] Chociaż można sobie zdefiniować ten dany rodzaj, nie jest napisane co to znaczy dany rodzaj. Ja słyszałam bardzo często, że to była intencja ustawodawcy, żeby to zdefiniować jak najbardziej szeroko, żeby organizacje miały elastyczność pod tym względem. Ale wiemy, że czasy się zmieniły. [Głos z sali] I to wtedy powinny być w tym akcie wewnętrznym? [Joanna Krasnodębska] Tak, i teraz akt wewnętrzny to jest najczęściej uchwała, uchwała danego organu, w zależności tak jak państwo macie przypisane kompetencje. Jeżeli to jest fundacja… Najczęściej to są zarządy, czy stowarzyszenia, czy fundacja. Natomiast rzadko kiedy jest to w kompetencjach rady, albo walnego zebrania. Ale to państwo musicie sprawdzić kompetencje w statucie. I teraz takim aktem wewnętrznym doprecyzowującym jakby waszą działalność odpłatną jest właśnie uchwała i ewentualnie załączniki do tej uchwały, jeśli państwo potrzebujecie w jakiś bardziej skomplikowany sposób opisywać jakby sposób prowadzenia tej działalności. Minimum, co się musi znaleźć w takim dokumencie, to jest zakres prowadzenia tej działalności Zakres prowadzenia tej działalności musi być podany. No i oczywiście moment, taka decyzja o rozpoczęciu prowadzenia tej działalności odpłatnej. I ten dokument musi trafić do waszej księgowości, obowiązkowo. Dlatego że prowadzenie działalności odpłatnej rodzi dodatkowe obowiązki rachunkowe, o których zaraz opowiemy. [Joanna Krasnodębska] To wszystko zależy od tego, jak państwo opiszecie sposób prowadzenia działalności odpłatnej. Teoretycznie w ustawie jest napisane, że co do tego samego rodzaju działalności. Czyli teoretycznie jakaś pana aktywność w zakresie działalności odpłatnej, powinna się zamknąć na zero. Ale ponieważ organizacje prowadzą różnego rodzaju działalność, pan może prowadzić szkolenie w cyklu. Ktoś zaczął w tym miesiącu, a skończy w przyszłym. Jeżeli pan opisze to, że pana działalność polega na prowadzeniu szkoleń cyklicznych przez rok, i przez rok tych szkoleń będzie 12, to wtedy my opisujemy bardziej dokładnie tę działalność. Ta działalność polega na tym, że państwo będziecie robić na przykład cykl np. 12 szkoleń, i to jest jako całość państwa działalności odpłatnej. To jest różnica, czy pan na przykład robi jeden spektakl, albo jedno szkolenie na przykład w grudniu i jedno szkolenie w styczniu, no to wtedy… znaczy w styczniu i w grudniu, to wtedy trudno jest to opisać jako cykl szkoleń, których dochód z jednego może pokryć stratę z drugiego. Natomiast, jeśli pan robi te szkolenia regularnie i pan to w ten sposób opisze, to my dopuszczamy taką możliwość i tak organizacjom podpowiadamy. Ponieważ intencją kogoś, kto tworzył ustawę było to, żeby organizacje mogły to prowadzić szeroko dosyć, takie działania. I tak na przykład można prowadzić, nie wiem, chyba fundacja Synapsis tak prowadzi przedszkole też, jako działalność odpłatną, która jest działalnością całoroczną. Czyli nie po każdym miesiącu się zamyka. Tak samo szkolenia, jeśli mamy w cyklu, albo na przykład zajęcia jakieś językowe, no to ktoś może zapłacić za kurs, niekoniecznie za cały miesiąc czy za jedno zajęcie, tak. I wtedy to opisujemy trochę tak jak projekt. Czyli pokazujemy jakby szerszy wymiar. [Głos z sali] Urząd się nie będzie czepiał tego, że kwota za, powiedzmy, [Joanna Krasnodębska] Nie spotkaliśmy się do tej pory [Głos z sali] wynagrodzenie szkoleniowca będzie duża, bo ona potem jest… [Joanna Krasnodębska] Nie, to jest zupełnie inny problem. Wynagrodzenie szkoleniowca to jest oddzielny problem. Ja tu mówię o kosztach i o dochodzie na tej działalności. To znaczy, jeśli pan zrobi dwa szkolenia w miesiącu, a opisze pan, że pan robi cykl rocznych szkoleń, to dochód pana z tej działalności będzie jakby sprawdzany w systemie rocznym. Natomiast, jeśli pan zrobić jedno szkolenie w styczniu i z tego zostanie panu dochód, no to to zostanie potraktowane jako dochód z działalności odpłatnej, w ten sposób. Natomiast wynagrodzenie to jest jeszcze inny wymóg. My na razie jesteśmy przy wymogu dochodu, że to nie może być dochodowe. Nie może być dochodowe, czyli przychody nie mogą przewyższać kosztów tejże działalności, kosztów bezpośrednich i pośrednich. Oraz że musi być to określone w statucie lub innym akcie wewnętrznym. Opisana musi być działalność odpłatna. Część z państwa decyduje się na to, żeby dokładnie napisać w statucie, że to jest moja działalność statutowa, to i to będzie działalnością odpłatną, to i to będzie działalnością nieodpłatną. [Głos z sali] Czyli nie trzeba dodatkowej uchwały, jeżeli to jest w statucie? Nie, no jeżeli jest w statucie, to nie trzeba uchwały. Chyba że państwo chcecie dodatkową uchwałą przyjąć na przykład, że wasza działalność będzie prowadzona w trybie rocznym. Jakby że to będzie cykl 12 szkoleń i tak dalej. Czyli robimy sobie jakby taki dodatkowy dokument trochę wewnętrzny, który jakby chroni nas przed tym, żeby ktoś nam zarzucił, że po każdym szkoleniu mamy wyjść na zero. Bo ja mam zamierzone to, że to jest w cyklu, że to jest kontynuowane, i tak dalej. [Joanna Krasnodębska] Tak, część kosztów księgowych, część kosztów mediów, jeśli państwo korzystacie z biura, czynszu i tak dalej. Nie ma tu żadnych ograniczeń, oprócz logiki, żeby to się nie okazało, że państwo robicie jedno szkolenie i raptem tam 60% wszystkich waszych kosztów rocznych pokrywa to szkolenie. Bo to już trudno jest jakby… [Głos z sali] Czyli musi być preliminarz jednak. [Joanna Krasnodębska] Tak, i to jest bardzo cenna uwaga. Dlatego ja powiedziałam, że działalność odpłatna wydaje się taka prosta, a ona wymaga przemyślenia po pierwsze, w jakim zakresie, to będziemy robić i jak to będziemy robić. Jakie koszty przyporządkujemy, szczególnie koszty obsługi do tej działalności. To wymaga takiego świadomego planowania, zarządzania finansami trochę mojej organizacji. [Głos z sali] No i jaka cena będzie za usługę. [Joanna Krasnodębska] Tak, no i też jaka cena, i czy to się da sprzedać, tak, troszeczkę też. To co pani mówiła, czyli jakie mam zasoby, jak możemy to zrobić i tak dalej. I czy ktoś to od nas kupi za taką kwotę. [Głos z sali] Taki mały biznesplan trzeba. [Joanna Krasnodębska] Troszeczkę tak. Czyli mówimy, że się planuje działalność gospodarczą, odpłatną się planuje, może niekoniecznie według biznesplanu, ale nie zaszkodziłoby. Ale refleksje przynajmniej nad przychodami, kosztami należy poczynić tutaj. Oczywiście, jeśli chodzi o organizacje pożytku publicznego, jest obowiązek jakby zgłaszania rodzajów działalności, znaczy działalności, co jest przedmiotem działalności nieodpłatnej i odpłatnej w KRS-ie. To państwo ci, którzy są OPP na pewno wiedzą. Jest taki specjalny formularz i tam się zaznacza, co jest prowadzone jako działalność odpłatna, co jest jako nieodpłatna. Inne organizacje, jeśli nie zamieszczają tej działalności w statucie, tylko korzystają z uchwały, nie zgłaszają tego do sądu. Pozostałe, które mają w statucie, no to wiadomo, że tak, no bo statut jest w sądzie. I wszelkie zmiany, jeżeli dokonujemy przed podjęciem działalności odpłatnej, też należy w sądzie zarejestrować. No i mówiliśmy też już troszeczkę o tym, że ustawa nakłada obowiązek rachunkowego wyodrębnienia działalności. Dlatego mówiłam, że ta uchwała o podjęciu, sposobie prowadzenia działalności odpłatnej, musi trafić do księgowości, ponieważ ustawa wymaga od nas, że to zostanie w naszej księgowości w sposób rachunkowy wyodrębnione, tak żeby można było zobaczyć przychody, koszty tej działalności i wynik tej działalności. I to potem odzwierciedla też nasze sprawozdanie finansowe, naszych organizacji. Więc jakby to rodzi dodatkowy obowiązek. No i zbliżamy się do tego, co pan mówił… A gdzie ja mam to? O jest, dobrze. I tutaj mamy limity. Drodzy państwo, mamy tak, to jest to co ktoś z państwa mówił… O, pan mówił, o tych limitach wynagrodzenia. Czyli warunkiem takim podstawowym jest, że nie może być dochodu. Dwa, musi być rachunkowo wyodrębnione. Trzy, prowadzone w sferze pożytku publicznego. Cztery, limit na wynagrodzenia. Taki ważny warunek. Ale państwo tym limitem się tak strasznie nie przejmujcie. Bo po pierwsze, to jest kupę kasy miesięcznie. To od takich zarobków większości organizacji nie ma… Nie jest to takie trudne. To zależy jeszcze, co państwo robicie. Tam jest teraz jest prawie 13 600 brutto miesięcznie. [Głos z sali] No to, to jest trzykrotność tego, tak? [Joanna Krasnodębska] I teraz możemy tak, wynagrodzenie osób zatrudnionych z tytułu wykonywania działalności odpłatnej. Tu jest pierwszy haczyk. Czyli nie z tytułu, czy nieodpłatnej czy gospodarczej, tylko z tytułu działalności odpłatnej. Dotyczy tylko tych osób, które wykonują działalność odpłatną. Lub jeśli osoba u was jest zatrudniona częściowo do odpłatnej, częściowo do nieodpłatnej, to tylko ta część dotycząca działalności odpłatnej. Limit wynagrodzenia tej osoby za rok obrachunkowy, miesięczny limit za rok obrachunkowy, nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. To przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za rok 2017, to było 4530 [zł.] coś, czyli trzykrotność, to jest prawie 13 600, miesięcznie brutto. Więc, no tak to wygląda, takie są limity. I o tym państwo musicie pamiętać. [Głos z sali] Życzymy przekraczania. [Głos z sali] Życzymy przekraczania limitu. [Joanna Krasnodębska] Znaczy, ja państwu życzę, żebyście państwo przekraczali te limity. Wtedy co się stanie? Będziecie prowadzić działalność gospodarczą. [Joanna Krasnodębska] Jeżeli on wykonuje działalność odpłatną, to wchodzi, jeżeli nie wykonuje, to nie wchodzi. To jest trochę pytanie do pana, czy pan będzie uwzględniał w kosztach prowadzenia działalności odpłatnej, rozumiem w kosztach pośrednich, jakiś procent wynagrodzenia prezesa. [Głos z sali] Może być tak? [Joanna Krasnodębska] Tak, jeżeli pan będzie uwzględniał, to na tą część obowiązuje limit. Czyli ta część nie może przekroczyć tam 13 600 brutto miesięcznie. [Joanna Krasnodębska] Sumują się wszystkie umowy, które ta osoba wykonywała w ramach działalności odpłatnej. Czyli jeżeli ona była reżyserem i sprzątaczką, to to się sumuje. I to wszystko pani ujęła w kosztach działalności odpłatnej. Natomiast, jeśli nie. [Gos z sali] Czyli czy suma tych wszystkich umów dla tej jednej osoby miesięcznie nie może przekroczyć 13 tysięcy. [Joanna Krasnodębska] No jeżeli wszystko jest wykonywane w ramach działalności odpłatnej, to tak, to się sumuje. No i oczywiście te najnowsze wszystkie wskaźniki wynagrodzenia, państwo znajdziecie zawsze na ngo.pl. Za ten rok powiedziałam, dokładnie tam jest niecałe 13 600, to jest ta trzykrotność. 13 500 z kawałkiem. Tak to wygląda. Dobrze. Ja mam takie, bo wydaje mi się, że najważniejsze rzeczy z takiej teorii powiedzieliśmy. Czyli niedochodowa, i koszty przychody, jak my kształtujemy, że możemy jednorazowo, możemy w takich większych cyklach. Czyli opisywać tę działalność jako więcej działań prowadzonych w jakimś okresie czasu. Limit na wynagrodzenia. Rachunkową wyodrębnialność tej działalności. I jeszcze jedna ważna rzecz, to jest, że jeżeli państwo zamierzacie lub prowadzicie działalność gospodarczą, to działalność odpłatna nie może być prowadzona w tym samym przedmiocie, w tym samym zakresie, co działalność gospodarcza. Jeśli chodzi o zakresy już przy rejestracji działalności gospodarczej, i wtedy kiedy państwo musicie pokazać zakres działalności odpłatnej przy rejestracji działalności gospodarczej, posługujemy się, tak zwanymi, numerami PKD. I w numeracji PKD, niestety, szkolenia są jednym numerem określone, to jest działalność edukacyjna, pozaszkolne formy edukacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane. I tam się mieści wszystko: seminarium, szkolenia, to jest jeden numer PKD. Czyli, jeżeli już tutaj rozróżniamy, to będziemy się posługiwali opisem w numerze PKD. Czyli jak szkolenia no to tu, a jak na przykład spektakle, to tu. To są rożne rodzaje działalności. [Joanna Krasnodębska] Ja bym unikała takich rozgraniczeń, bo to się tak nie da. To znaczy zawsze proszę pamiętać tylko o zasadzie, że działalność odpłatna w ogóle jest niegroźna dla państwa pod tym względem. Bo to jest działalność statutowa, pamiętajcie o tym. I to w ogóle nikt wam nie będzie mierzył, że macie tylko nieodpłatną, albo tylko. Natomiast ja wiem z czego to wynika. Mówi się, że działalność gospodarcza ma być działalnością pomocniczą. Czyli że organizacja nie powstała po to, żeby… Wspierająca, tak. No i teraz jest pytanie jak my rozumiemy to, że działalność jest wspierająca? Niekoniecznie musimy, działalność gospodarcza jest wspierająca. Wiadomo, że, po pierwsze, działalność statutowa musi być prowadzona. Nie może być w ogóle mowy o tym, że organizacja nie ma żadnej aktywności w działalności statutowej, a tylko ma aktywność w działalności gospodarczej. Bo przy stowarzyszeniach, to jeszcze tego się tak nie kontroluje, przy fundacjach, na bieżąco, jest kontrolowane przez ministra nadzorującego. I zaraz państwo dostaniecie do wyjaśnienia w sprawozdaniu. Natomiast, jeżeli ja rozumiem, że może się zdarzyć tak, że przychód z działalności gospodarczej przekroczy przychód z działalności statutowej, odpłatnej czy nieodpłatnej. Ale państwo go uchwałą przeznaczacie na realizację działalności statutowej i w następnym sprawozdaniu widać, że z tego korzystacie, tak? I to jest wtedy okej. [Joanna Krasnodębska] Niekoniecznie wszystko, ale wydajemy. Widać, że wydajemy na działalność statutową. To widać, że ta działalność gospodarcza jest prowadzona po to, żeby wzmacniać i finansować działalność statutową, tak bym powiedziała. Dobrze, i jeszcze bym powiedziała chwilę, to co pan mówił, o tej sprzedaży przedmiotów darowizn. To jest bardzo trudne, ponieważ jak państwo widzicie, jaka jest podstawowa zasada? Nie ma dochodu. To co jest przychodem ze sprzedaży przedmiotów? [Głos z sali] To koszty by musiały być rozwożenia tego misia? [Joanna Krasnodębska] No przychodem jest sprzedaż misia, a co jest kosztem? No nie do końca wiadomo, co jest kosztem. Składowanie 30 tysięcy misiów, tak? Obsługa sprzedaży, tak. Ale jeżeli państwo to puściliście, jakby, że ktoś od was kupił jedną kwotą, i na przykład zapłacił wam 30 tysięcy za te misie, a sprzedaliście tak. To ta obsługa ile może wynieść? Tutaj jest jest jakby problem z tym dochodem. Że my tak naprawdę przy sprzedaży przedmiotów darowizn bardzo często nie mamy kosztów odpowiadających tym przychodom. I to jest trochę trudne. Do tego księgowi jeszcze mówią, że sprzedaż przedmiotów darowizn, to nie jest żaden ten, bo to jest zamiana majątku trwałego na majątek finansowy. I różne są rzeczy. I jak państwo, oczywiście pewnie nie jesteście takimi pasjonatami, jak my tam doradcy, że ciągle śledzimy te zmiany. Ale jak ta działalność wyskakuje i wskakuje do ustawy. Już raz wyskoczyła, teraz znowu wskoczyła ta sprzedaż przedmiotów darowizn. My radzimy, jeżeli ktoś chce to robić, i to jest wpisane. Na pewno jesteście państwo bezpieczni, to jest wprost wpisane. Radzimy właśnie tutaj podpierać się tym opisem działalności. Czyli ja sprzedają tę darowiznę, bo chcę zrealizować taki i taki projekt. I to jest jedyna bezpieczna droga. Nie jest to do końca, być może, tego nie wiemy, bo, no nie było to jeszcze kontrolowane, nikt nie miał sprawy w sądzie, żebyśmy mieli wyrok NSA na przykład w sprawie tego, że urząd skarbowy kwestionował jakieś koszty, czy coś takiego. Ale tak my radzimy, że gdybyśmy my mieli sprzedawać przedmioty darowizn, to określilibyśmy, że ja sprzedaję te 30 tysięcy misiów, bo chcę zrobić na przykład to, i to, i to. I to jest moja działalność pożytku publicznego. Posługuję się też tym zapisem, po pierwsze, że mogę zrobić sprzedaż przedmiotów darowizn jako działalność odpłatną. Po drugie, że przychód z działalności jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego. No i mam też wewnętrzny dokument, tak? [Głos z sali] To tylko tak incydentalnie? [Joanna Krasnodębska] Incydentalnie raczej to róbcie, bo to nie jest bezpieczne. [Joanna Krasnodębska] Można, tak, jak najbardziej, to jest dobre. Nawet będzie mocniejsze niż wasza uchwała zarządu, moim zdaniem. Jeżeli ktoś da z przeznaczeniem na przykład na coś tam. [Głos z sali] Na realizację takiego projektu. [Joanna Krasnodębska] Tak, bo wy jesteście zobowiązani trochę widzimisię darczyńcy, tak naprawdę. [Głos z sali] Ale może dać po prostu na realizację celów statutowych? [Joanna Krasnodębska] Może wam podrzucić misie pod drzwi, więc jeszcze tak może być. [Głos z sali] Ale chodzi mi o to, że czy to wystarczy, jeżeli w umowie z tym fotografem będzie napisane, że to jest konkretny projekt. [Joanna Krasnodębska] Lepiej by było, żeby wskazał konkretny cel. Byłoby łatwiej organizacji. Na przykład, że chce na zajęcia. Na przykład, że daje te fotografie z przeznaczeniem na zrealizowanie jakieś tam plenerowych zajęć fotograficznych dla dzieci. Tak by było bezpieczniej dla tej organizacji. Dlatego że cel, który określa nam darczyńca, jest dla nas celem no świętym. Nie wiem, nadrzędnym, może tak. [Joanna Krasnodębska] Lepiej by było zebrać te pieniądze, pokazać, że to jest ze sprzedaży, i pokazać jakby ten opis. Bo to na pewno nie jest darowizna. [Głos z sali] Czyli inaczej, że wtedy wcześniej wziąć od tego darczyńcy na cel taki i taki. [Joanna Krasnodębska] Tak by było najlepiej, albo określić samemu. [Głos z sali] Ale sprzedaję i co? Na przykład organizacja nie ma kasy fiskalnej. Wtedy co? Kasa przyjmie? [Joanna Krasnodębska] Kasa przyjmie, albo oczywiście państwo w ramach działalności odpłatnej możecie wystawiać rachunki, znaczy w zasadzie faktury, z VAT-em, bądź bez VAT-u. [Głos z sali] Ale nie, no właśnie mówię, jak nie ma działalności gospodarczej? [Joanna Krasnodębska] Nie, drodzy państwo jest to działalność odpłatna i państwo wystawiacie faktury, także prowadząc działalność odpłatną. I dlatego państwo możecie startować, prowadząc działalność odpłatną w przetargach, możecie sprzedawać swoje usługi. Tylko organizacje pozarządowe mają taką możliwość, nikt inny. Żaden podmiot nie może wystawić faktury, nie prowadząc działalności gospodarczej. Tylko organizacje mają taką możliwość, prowadząc działalność odpłatną. [Głos z sali] Jaki jest limit roczny? [Joanna Krasnodębska] Taki sam jak dla przedsiębiorców, on się zmienia. Pamiętasz Karolina, jak to teraz jest? [Alina Gałązka] 200 tysięcy w ciągu roku. A kasa fiskalna od 15 tysięcy. [Joanna Krasnodębska] Sprzedaż taka indywidualna, dla osób fizycznych. I państwa oczywiście te limity i te jakby z VAT-em was obowiązują. Jakby prowadząc działalność odpłatną, tak? No ale fajnie by było przekroczyć obrót 200 tysięcy w działalności. Ja bym wtedy chętnie. [Głos z sali] I wtedy zakładamy działalność gospodarczą, jak przekroczymy. [Alina Gałązka] Nie, stajecie się płatnikiem VAT-u, ale nadal możecie prowadzić działalność odpłatną. [Joanna Krasnodębska] Jeżeli państwo oczywiście zaczynacie prowadzić doradztwo na przykład w ramach działalności odpłatnej, no to doradztwo jest jakby objęte innymi przepisami. Ono od początku ma 23% VAT-u. Czyli w kwestii VAT-u macie wszystko tak jak przedsiębiorcy, tak? Albo jesteście na limicie, bo prowadzicie działalność, której dopiero jesteście VAT-owcami po przekroczeniu limitu, albo prowadzicie taki rodzaj działalności, który jest od początku objęty VAT-em. I to tutaj nic się nie różni. Tak samo w kwestiach kasy fiskalnej, i tak dalej. [Joanna Krasnodębska] No żeby można było ją sprzedać, to musi być przyjęta jako darowizna. Protokołem, nie pani sama, tylko więcej niż jedna osoba, takim protokołem przyjęcia. Pamiętajcie państwo, tak się nie napalajcie na te darowizny, róbcie to raczej jednorazowo, bo to nie jest ściśle określone. Na dużą skalę róbcie to, co jesteście tego pewni, co da się policzyć. Alina. [Alina Gałązka] Chciałam jeszcze wrócić do jednej takiej ważnej okoliczności związanej z działalnością odpłatną, Czyli ona nie uniemożliwia startowania w konkursach dotacyjnych. Czyli jeśli prowadzę działalność odpłatną w dziedzinie kultury, tak to ogólnie nazwę sobie, to mogę brać udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. Gdybym prowadziła działalność gospodarczą w tym samym zakresie, nie mogłabym wtedy tych działań, i to jest dosyć ważne, tych działań finansować z pieniędzy publicznych, z dotacji. Znaczy tylko minister kultury tam pozwala, to jest bardzo skomplikowane, ale środki samorządowe nie mogą finansować działalności gospodarczej. I to jest jak gdyby taki podstawowy powód, dla którego organizacje w ogóle decydują się, moim zdaniem, taka jest moja obserwacja, na prowadzenie działalności odpłatnej, pomimo że ja uważam, że ona jest bardziej skomplikowana, niż działalność gospodarcza, przez to określanie właśnie tych algorytmów, przychodów. [Joanna Krasnodębska] Zastanawianie się nad celami. Jeśli pani prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie kultury, nie wiem jak pani ma to określone tymi kodami PKD, bo kultura jest troszeczkę rozsmarowana. To w tym zakresie, w którym jest dany kod PKD przypisany do działalności gospodarczej, nie może się pani, znaczy nie powinna pani prowadzić działalności odpłatnej. I dostawać pieniędzy w ogóle. Chyba że są to działania nieodpłatne. [Joanna Krasnodębska] Czyli generalnie w ogóle dotacje dostajecie państwo na działalność statutową. Czyli dotacje miejskie, czy jakiekolwiek inne nie mogą być przyznawane na działalność gospodarczą. Chyba że to są konkursy na rozwój działalności gospodarczej. [Głos z sali] W ogóle jesteśmy traktowani jako przedsiębiorcy. [Joanna Krasnodębska] Tak, wtedy jesteśmy traktowani jako przedsiębiorcy, mamy pomoc publiczną itd. Ale generalnie takie konkursy, jak w mieście, są na działalność statutową. A działalność statutową mamy jakie dwa rodzaje? Nieodpłatną i odpłatną, tak? Czyli na taki rodzaj działalności. Zresztą działalność odpłatna daje państwu możliwość wnoszenia wkładu własnego do projektu finansowego, z tytułu odpłatności uczestników. Jest taki rodzaj wkładu finansowego. Z własnych źródeł, ze źródeł publicznych, z wpłat uczestników. [Alina Gałązka] A druga taka zasadzka, z którą ja się spotkałam w prowadzeniu działalności odpłatnej, to jest, to są umowy barterowe dotyczące promocji. Czyli promocja, na przykład gdyby przyszła do mnie Coca-Cola i powiedziała, no to weź tam baner, a my wam damy pieniądze, to nie jest działalność pożytku publicznego. To jest sponsoring, to jest działalność gospodarcza. I to też bardzo często wychodzi. Ludzie zapominają, że promowanie, reklama po prostu, nie jest działalnością odpłatną pożytku publicznego. Że to jest jedno z niewielu takich działań. [Głos z sali] I wynajem powierzchni.
Wtedy trzeba by założyć działalność gospodarczą. [Joanna Krasnodębska] Tak, ale nie można wtedy tego pokazać jako wkładu do projektu. Bo działalność gospodarcza nie stanowi elementu projektu większości, poza ministrem kultury. [Głos z sali] Ale pieniądze, które zarobię na tej Coca-Coli mogę wrzucić… [Alina Gałązka] Tak, pieniądze. [Joanna Krasnodębska] W następnym roku. [Alina Gałązka] I to są twoje własne środki, tak i oczywiście, że tak. [Joanna Krasnodębska] W następnym roku, z funduszu swojego statutowego, który zbudowałam na dochodach z działalności gospodarczej. [Głos z sali nr 1] Jeszcze a propos projektów, ja tylko na jedną rzecz zwrócę uwagę, że są źródła, na przykład też SCWO, gdzie my nie możemy… że organizacje, które prowadzą projekty… Czasami są wyłączenia, że nie można pobrać opłaty. [Głos z sali nr 2] Właśnie o to chciałam zapytać. Są konkursy, które wykluczają możliwość pobierania opłat. [Alina Gałązka] Na przykład właśnie SCWO. Wtedy wszystko jest bezpłatne. [Głos z sali nr 2] I nie może być napisane, że mamy odpłatną działalność z tej samej dziedziny, której dotyczy projekt. [Alina Gałązka] Nie, możemy. Możemy mieć działalność odpłatną i nieodpłatną w tym samym zakresie. [Joanna Krasnodębska] Nie możemy mieć tylko działalności odpłatnej i gospodarczej w tym samym zakresie. [Głos z sali nr 2] Ja to rozumiem, ale mówimy o zupełnie różnych rzeczach chyba. Są konkursy dotacyjne, które wykluczają możliwość pobierania opłat. I jeżeli ja mam wpisaną w statucie, czy tam w tej uchwale zarządu, działalność odpłatną, która dotyczy tej dziedziny, której dotyczy ten konkurs dotacyjny… [Joanna Krasnodębska] I nie prowadzę w tym samym przedmiocie działalności nieodpłatnej. [Głos z sali nr 2] Prowadzę. [Joanna Krasnodębska] To są dwa wyjścia, jeżeli konkurs jest ogłoszony np. na organizowanie szkoleń. I ja mam napisane, że ja całą moją działalność, w tym organizowanie szkoleń, prowadzę jako działalność odpłatną, a konkurs wyklucza możliwość pobierania opłat, to ja nie startuję w tym konkursie. Natomiast jeśli ja piszę, że ja mogę prowadzić szkolenia jako odpłatne i jako nieodpłatne, to ja startuję, tylko nie pobieram opłat wtedy. [Głos z sali] OK, i tak można? [Alina] Tak, tak, dokładnie tak. [Joanna Krasnodębska] Ja bym powiedziała tak, że można by było popróbować. To znaczy można by było zwrócić się, na pewno jest taka możliwość… Bo my mamy w umowie, oczywiście rozumiem, że można było wnosić opłaty od uczestników i ja po prostu dlatego podejmuję tę działalność odpłatną i chcę teraz napisać, że coś będzie odpłatne. Że będę na przykład wnosiła wkład własny, nie z własnych środków, tylko z wpłat uczestników, tak? No to wtedy mogę się zwrócić z prośbą do miasta o zmianę, o aneks do umowy. I miasto być może się… jeżeli to jest miasto lub inny grantodawca… Że ja teraz te środki finansowe nie chcę wnieść z własnych źródeł, tylko podjęłam działalność odpłatną i chcę wprowadzić taką zmianę. Teoretycznie jest to możliwe, ale… [Głos z sali] W praktyce lepiej, choć trochę karkołomne. [Joanna Krasnodębska] Zależy gdzie. Różnie bywa, można spróbować. Ja mam tutaj różne przykłady, to są przykłady poradnicze, udzie przychodzą do nas z takimi pytaniami, co robić. Fundacja organizuje zwiedzanie Warszawy alternatywnym szlakiem. Sporządza kalkulację kosztów, na podstawie której wylicza, że przy zapisach, 20 osobach, cena i tak dalej. I teraz przyszły dwie osoby więcej. Czy coś można z tym zrobić, to jest bezpieczne? Co tu zrobić? Czy organizacja, która zwiedzanie organizuje, może pobrać od tych osób opłatę, jeśli wydarzenie traktuje jako odpłatną działalność? Bo miała mieć 20 osób, a ma 22 osoby. []Głos z sali] To niech pobierze i postawi im lody. [Joanna Krasnodębska] O, dokładnie! I to jest prosta sytuacja. Czyli przyszło 10 osób więcej, ja pobrałam opłatę, ale mogę im coś zafundować. Kupić im poradniki w trakcie, mogę lody pobrać, to nie jest groźne. [Głos z sali] Podbić koszty, żeby wyszło na zero. [Joanna Krasnodębska] Mogę więcej zapłacić komuś, kto opiekuje się tą wycieczką, czyli to jest prosta rzecz. Przychodzi więcej osób, ja muszę mieć więcej kosztów. I to jest bardzo dobry przykład prowadzenia działalności odpłatnej, gdzie przychody nas nie zaskakują i tak dalej. No i tu jest następne pytanie, jakby dotyczące wynagrodzenia. Co państwo na to? Już kończymy, już dalej nie będę państwa męczyć. Ale jeszcze wrócę tylko do tych… No tu mamy, że współpracuje, umowy o dzieło, przy okazji każdego przedstawienia, dostali tam 10 tysięcy, dostali nagrody. No to jest prosty przykład na to, że my nie łączymy nagród, która osoba dostaje, z wykonywaniem konkretnych czynności w działalności odpłatnej. Czyli nagrody sobie mogli dostać, a my i tak sumujemy tylko to, co jest do działalności odpłatnej. A wracając do tej wystawy, to co można zrobić w takim przypadku? No oczywiście tam są dwa wyjścia. Mieliśmy wystawę, mieliśmy mieć przychód na poziomie tam 20 tysięcy z tej wystawy, bo miało być 100 osób. Okazało się, że po trzech dniach mamy przychód 30 tysięcy, bo przyszło 300 osób, tak? Czyli w ogóle nasze kalkulacje, koszty, wszystko, fiu, i tak dalej. No to tak, możemy albo zamknąć tą wystawę już po trzech dniach, ale ludzie nas zamordują. Możemy spróbować w jakiś sposób podwyższyć trochę koszty. No bo na pewno nie możemy zrobić tak, że wpuściliśmy przez trzy dni i ludzie płacili, a po trzech dniach wystawa będzie za darmo, bo nas ludzie po prostu rozniosą. [Głos z sali] No zamknięcie wystawy, tak? [Joanna Krasnodębska] Natomiast generalnie powinno wyjść to przy planowaniu, że w ogóle takich rzeczy nie powinniście państwo robić w ramach działalności odpłatnej. Nie dlatego, że nie można, że to nie jest wasza działalność statutowa czy coś. Tylko że nie dacie rady tutaj i to jest to myślenie o zarządzaniu finansami, że ja kalkuluję. I mi przychodzi do głowy, że ja po prostu nie dam rady oszacować tych przychodów. Bo tak naprawdę, jak to się zadzieje, to ja mogę tylko sztucznie nabić koszty, i potem zarejestrować w tym przedmiocie działalność gospodarczą. Albo oprzeć się na tym, że jeżeli któryś z tych warunków jest niespełniony, bo tak mówi ustawa, i tak jak jest kontrola, tam państwo macie w tej prezentacji. To jak przychodzi kontrola i kontroluje tę działalność, patrzy, że na przykład jest dochód, to każe nam zarejestrować w ciągu 30 dni działalność gospodarczą. I to jeszcze można zrobić na podstawie…, no taki sam przykład, że ja mam dochód, kontrola u mnie nie stwierdziła, no kontrola wewnętrzna stwierdziła. I ja w ciągu 30 dni, no jak nie mogę napakować tych kosztów, żeby wyjść na zero, rejestruję działalność gospodarczą w tym przedmiocie. [Głos z sali] I po miesiącu ją zawieszam. Na 2 lata. [Joanna Krasnodębska] Tylko to jest oczywiście trudne, bo może ja nie chcę w ogóle prowadzić działalności gospodarczej. Rejestrować działalność gospodarczą, tylko dlatego, że mnie przychody po prostu przytłoczyły, no to to nie jest dobry powód. [Joanna Krasnodębska] Pierwsze rozwiązanie, to jest zwiększenie kosztów. Wszystkich kosztów tego przedsięwzięcia. Więcej zapłacić artystom, więcej wydać na reklamę. [Głos z sali] I mamy prawo to zrobić, tak? [Alina Gałązka] Ale najbezpieczniej jest tak definiować działalność odpłatną, żeby ona się nie ograniczała do jednego wydarzenia, tylko żeby ją rozliczać w dłuższym okresie. Taka jest moja rekomendacja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *